Nr.95 - Læseforeningen - ansøgning om tilskud til oprettelsen af læsegrupper

Sagsnr.: 18/12338

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Læseforeningen om tilskud på 100.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til oprettelsen og driften af fire læsegrupper.

Sagsfremstilling og økonomi

Læseforeningen har ansøgt om tilskud til at oprette og drive fire ugentlige læsegrupper i Fredensborg Kommune i et år, der skal være åbne for alle interessede borgere. Formålet med at oprette læsegrupperne er, at der med udgangspunkt i fælleslæsning af litteratur kan dannes nye fællesskaber.

 

Et ansøgningsskema (bilag 1) samt budgetskema (bilag 2) er vedhæftet sagen som bilag.

 

Læseforeningen er en frivillig forening i Århus, der har læsegrupper over hele Danmark for mange forskellige målgrupper: bl.a. ensomme ældre, psykisk sårbare unge og socialt udsatte voksne. Læsegrupperne drives ud fra konceptet guidet fælleslæsning.

 

Ansøger skriver i sin ansøgning:

Guidet fælleslæsning er en særlig tilgang til litteratur, hvor læseguiden læser en novelle og et digt højt og holder pauser undervejs, hvor man i fællesskab taler om de refleksioner, minder og følelser, teksterne vækker. Det kræver altså ingen forberedelse eller særlige forudsætninger for at deltage, og læsegrupperne udgør således et socialt rum, hvor alle er velkomne og kan bidrage med det, de kan og vil.”

 

Med projektet i Fredensborg Kommune ønsker Læseforeningen at uddanne 8 læseguides, der skal starte og drive fire åbne læsegrupper i Fredensborg Kommune.

 

Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Rekruttering af læseguider og deltagere

- Informationsmateriale og annoncering, 2.000 kr.

- Aflønning af projektleder, 40 timer á 200 kr. i alt 8.000 kr.

10.000

Uddanelse af otte læseguider, kursus

20.000

Igangsættelse af læsegrupper

- Aflønning af projektleder, 40 timer á 200 kr.

8.000

Kvalitetssikring og forankring

- aflønning af projektleder, otte arbejdstimer ugentligt i 9 måneder, i alt 60.000 kr.

- Lokale og forplejning, 2.000 kr.

62.000

Udgifter i alt

100.000

Ansøgt Kulturpuljen

100.000

 

Projektlederen vil skulle afholde infomøde, have frivilligesamtaler, udvælge samt afholde showcases, koordinere frivillige, afholde supervision, sparre med de frivillige etc.

 

Der er søgt om midler til projektets opstart, det løber fra 1. august 2018 til september 2019. Efter projektperiodens udløb vil ansøgerne gerne opskalere projektet ved at søge den Fælleskommunale pulje for § 18 i Nordsjælland med henblik på at udbyde læsegrupper i hele Nordsjælland fra 2019.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at ansøger i første omgang har søgt Puljen til frivilligt socialt arbejde (§ 18), men efter et administrativt afslag har de i stedet valgt at søge Kulturpuljen om tilskud. Ansøger fik afslag på Puljen til frivilligt socialt arbejde, da der i puljen udelukkende kan søges om midler til anvendelse i det år, hvor puljen udmøntes – i dette tilfælde 2018. Læseforeningens projekt løber fra 1. august 2018 til september 2019. Administrationen bemærker, at formålet med læsegrupperne ligger i et krydsfelt mellem det sociale og det kulturelle arbejde.

 

Administrationen bemærker, at Fredensborg Bibliotekerne i samarbejde med en frivillig læseguide allerede har oprettet og driver en guidet læsegruppe i Dagcenter Lindehuset i Fredensborg samtidig med, at det forsøges at starte en ny gruppe i Dagcenter Humlebæk. Den frivillige er gået sammen med Læseforeningen om denne ansøgning med henblik på, at søge om midler til opstart af fire nye læsegrupper i Fredensborg Kommune.

 

Administrationen bemærker, at Fredensborg Bibliotekerne har uddannet personale i sheared reading. Hvor guidet fælleslæsning først og fremmest har fokus på det sociale fællesskab, som læsningen faciliterer, og deltagernes psykiske velvære, har sheared reading mere vægt på litteraturformidlingsdelen af fælleslæsning i grupper.

 

Administrationen bemærker, at der ifølge Retningslinjer for Kulturpuljen ikke kan søges om tilskud til forplejning. På baggrund af, at Fredensborg Kommune allerede tilbyder lignende tilbud til borgere i kommunen indstiller administrationen, at ansøger meldes afslag på sin ansøgning. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget er bidragsyder.

Indstilling

1. At der meddeles afslag på ansøgningen.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Administrationens indstilling blev fulgt.