Nr.94 - Søren Spies - rundvisninger for nye tilflyttere i Humlebæk

Sagsnr.: 18/12745

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Søren Spies om tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til afholdelse af rundvisninger for nye tilflyttere i Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

Søren Spies, borger i Humlebæk og medlem af Foreningen Kulturstationen, søger om tilskud til gennemførelse to rundvisninger for tilflyttere i Humlebæk.

Ansøgeren skriver i sin ansøgning:

I forbindelse med min deltagelse Kulturstationen er jeg stødt på flere tilflyttere i Humlebæk, der selv efter flere år f.eks. ikke havde opdaget

  • hvor de gode kælkebakker ligger.
  • at man rent faktisk kan få sig en våd sok i Humlebækken
  • hørt om de tre bysamfund, der i dag er smeltet sammen til en by
  • osv.

Jeg foreslår derfor, at der indføres en månedlig guidet rundvisning for tilflyttere som supplement til den mappe, som Fredensborg Kommune udsender til nye borgere.

Jeg tilbyder derfor selv at stå for de første rundvisninger, hvorefter vi sammen evaluerer om det er en aktivitet, der sættes i faste rammer, og måske udbredes til de øvrige bysamfund.”

 

Arrangementet skal være åbent for alle og vil blive annonceret i lokalavisen.

De første rundvisninger vil finde sted i august-oktober. 

 

Budgettet for arrangementet ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Honorar til planlægning og gennemførelse af rundvisning

1.250

Annoncering i lokalavisen

3.750

Udgifter i alt

5.000

Ansøgt Kulturpuljen

5.000

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen, og særligt er en aktivitet, der fremmer og bevarer lokale traditioner, identitet og kulturarv.

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Søren Spies til afholdelse af rundvisninger for nye tilflyttere i Humlebæk. Kriteriet for tilskuddet vil være, at ansøger efter de to rundvisninger afleverer en evaluering, hvor det skal fremgå, hvor mange deltagere, der har været med på rundvisningerne, og hvad deltagernes udbytte har været af rundvisningerne.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gør opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Søren Spies til afholdelse af rundvisninger for nye tilflyttere i Humlebæk.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (B)

 

Administrationens indstilling blev fulgt.

Udvalget ønsker at modtage en evaluering efter arrangementets afholdelse.