Nr.93 - Ansøgning om tilskud til leje af filmudstyr

Sagsnr.: 18/12081

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Simon Wasiolek, vinder af Fredensborg Kommunes Filmkonkurrence 2016, om tilskud på 25.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til leje af filmudstyr.

Sagsfremstilling og økonomi

Simon Wasiolek har i samarbejde med Invictus Film søgt om tilskud til leje af filmudstyr til produktionen af kortfilmen ”Diamantpigen”, der er skrevet og vil blive instrueret af Wasiolek. Produktionen skal foregå i Fredensborg, og filmholdet består af 19 ulønnede filmskabere. Ansøger håber at kunne vise filmen i bl.a. Humlebio og Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio, men skriver, at filmholdet har ambitioner om at nå ud til flere mennesker i Danmark og resten af verden ved at ligge filmen på nettet gratis.

 

Et ansøgningsskema (bilag 1), budgetskema (bilag 2), projektbeskrivelse (bilag 3) samt en præsentation af filmholdet (bilag 4) er vedhæftet sagen som bilag.

 

Ansøger skriver i sin ansøgning:

Støtten går til at realisere produktionen af en professionel og kunstnerisk fiktionskortfilm, som sætter fokus på filmisk kvalitet og indblik i en stærk og ung piges liv, der spilles af skuespilleren Fanny Bornedal.”

 

Kortfilmen optages på 35mm celluloid, hvilket er en unik og særlig måde at filme på. Dermed har filmholdet også ambitioner om en kortfilm, som er innovativ i sine filmiske virkemidler og metoder.

 

Simon Wasiolek deltog i Fredensborg Kommunes Filmkonkurrence 2016, hvor han vandt med kortfilmen ”Radiobølger”. Siden har han i 2017 skrevet, instrueret og fotograferet kortfilmen ”Ivans grusomme død”, der vandt hovedprisen for bedste fiktion ved TheNextFilmFestival i 2017. Herefter har Wasiolek yderligere arbejdet som produktions- og instruktørassisent bl.a. på Bille Augusts nye serie ”Lykke-Per”. 

 

Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Preproduktion: møder og læseprøver

2.000

Leje af udstyr

25.000

Kostumer og rekvisitter

9.500

Forplejning

2.000

Transportomkostninger

5.350

Diverse

1.150

Udgifter i alt

45.000

Indtægter

 

Danske dramatikere, tilskud

15.000

TheNextFilmFestival, tilskud

5.000

Indtægter i alt

20.000

Ansøgt Kulturpuljen

25.000

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at det ikke fremgår af retningslinjer for Kulturpuljen, om man kan modtage tilskud til leje af udstyr. Der kan dog ifølge retningslinjerne i særlige tilfælde ”ydes tilskud til udstyr, redskaber, inventar, anlægsudgifter og lignende i tilfælde af, at udstyret erhverves i forbindelse med en aktivitet, der ikke udelukkende henvender sig til foreningens egne medlemmer. Efter afholdelsen af aktiviteten kan udstyret frit bruges af foreningen uden yderligere krav om anvendelse. Tilskud fra Kulturpuljen til indkøb af udstyr er betinget af egenfinansiering på minimum 25 %.” Ansøgningen lever derfor ikke op til de definerede retningslinjer for Kulturpuljen, da ansøger ikke ønsker at indkøbe udstyr, men kun at leje filmudstyr til at optage kortfilmen. Ansøger har desuden ikke en forening.

 

Sammen Film har i 2016 og 2017 ansøgt Kulturpuljen om tilskud til leje af filmudstyr til optagelse af kortfilm. Sammen Film fik begge gange afslag med besked om, at Sammen Film skulle søge om at blive godkendt som en Folkeoplysende Forening, og igennem Fredensborg Reglerne søge om tilskud til leje af filmudstyr. Filmholdet bag denne ansøgning er ikke en forening, og kan derfor ikke blive godkendt som en Folkeoplysende Forening og herigennem søge om tilskud til leje af filmudstyr. På denne baggrund indstiller administrationen, at ansøger meldes afslag på ansøgningen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

1. At der meddeles afslag på ansøgningen.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Administrationens indstilling blev fulgt.