Nr.92 - Kulturpuljen 2018 - status

Sagsnr.: 17/24444

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Oversigt over Kulturpuljen 2018 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Status for Kulturpuljen 2018

Det oprindelige budget for Kulturpuljen 2018 var 835.000 kr. inkl. 200.000 kr. i merbevilling i forbindelse med budgetforliget 2018-2021.

 

Budgettet er dog efterfølgende blevet nedskrevet med 155.000 kr., som følge af Kulturudvalgets beslutning på udvalgsmødet d. 12. september 2017 om overførsel af faste tilskud til kommunens kulturhuse samt pleje af udearealer ved Højsager Mølle fra Kulturpuljen til separate konti.

 

Det korrigerede budget for Kulturpuljen 2018 er derfor 680.000 kr.

 

Hertil kommer forventet overførsel af ubrugte midler fra Kulturpuljen 2017 på 247.000 kr. Byrådet godkendte overførsel af ubrugte midler på mødet d. 3. april.

Kulturudvalget har allerede bevilget kr. til nye aktiviteter i 2018. Der er derfor pr. dags dato 265.000 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018 til Kulturudvalgets disposition på dette møde.


Sager med konsekvenser for Kulturpuljen til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Læseforeningen

Oprettelse og drift af fire læsegrupper

100.000

0

Simon Wasiolek

Leje af filmudstyr

25.000

0

Humlebæk Pensionistforening

Forfatterarrangement med Jannie Fjordside

4.000

4.000

Søren Spies

Rundvisninger for tilflyttere i Humlebæk

5.000

5.000

Borgerforeningen i Fredensborg By

Fredensborg Slotsmarked 2018

26.500

0

I alt

 

159.000

9.000

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Orienteringen blev taget til efterretning.