Nr.90 - Kulturkonference 2018

Sagsnr.: 18/12597

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til rammerne for kulturkonferencen 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget besluttede på mødet d. 13. marts 2018, at kulturkonferencen skal afholdes hvert år i efteråret. Der skal derfor afholdes en kulturkonference i efteråret 2018.

På samme møde besluttede Kulturudvalget, at Årets Motiv afholdes i forbindelse med kulturkonference, så vinderen af årets motiv kåres på kulturkonferencen.

Kulturudvalget besluttede også, at Kulturelt Samråd skulle inddrages i planlægningen af konferencen, og at temaet for årets konference skal tage udgangspunkt i Kulturudvalgets temadrøftelser om kulturen i Fredensborg Kommune om kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg.


Kulturkonferencen 2017

I 2017 afholdtes kulturkonferencen d. 19. april i Fredensborg Gl. Bio med forplejning fra Jacob Ernst Food. Der deltog ca. 50-60 indbudte gæster og konferencen kostede i alt ca. 70.000 kr.

Kulturudvalget havde i 2017 ønsket, at Kulturkonferencen skulle være en inspirationsaften, hvor gæsterne skulle læne sig tilbage og ikke deltage i en fælles diskussion som de foregående år.

 

Planlægning af Kulturkonference 2018

Administrationen har mødtes med Kulturelt Samråd for at drøfte rammerne for kulturkonferencen. Kulturelt Samråd fremlagde følgende overordnede synspunkter i forhold til rammerne for dette års kulturkonference:

  • Konferencen skal være åben for alle interesserede i Fredensborg Kommune og ikke kun særligt indbudte.
  • Der afsættes tid til diskussion og fælles drøftelser imellem foreninger, oplægsholdere og kulturinteresserede.
  • Der skal bruges et mindre beløb på forplejning end sædvanligt.

Herudover drøftede Kulturelt Samråd og administrationen temaet for årets kulturkonference.

Kulturelt Samråd foreslår følgende punkter i den overordnede drøftelse af, hvad kultur i Fredensborg Kommune er og skal være:

1)     Med udgangspunkt i Byrådets beslutning om, at der fremover skal afsættes 1 % af budgettet til kunst og udsmykning, inviteres f.eks. direktøren for Museet for Kunst i det offentlige rum, KØS, til at holde et oplæg om kunst i det offentlige rum.

2)     Der sættes fokus på samskabelse og det gode samarbejde mellem kommunen og foreninger og frivillige på det kulturelle område. Hvordan understøttes dette samarbejde bedst muligt og hvordan griber vi de nye organiseringsformer an på den bedste måde? Her tænkes f.eks. på best practice-eksempler fra andre kommuner. Dette vil også være spændende i forhold til udviklingen af borgerforeninger og -grupper i vores bysamfund, f.eks. Kulturstationen i Humlebæk, Borgerforeningen i Fredensborg By og FællesVærket i Nivå.

 

På kulturkonferencen vil Copenhagen Phil også deltage med et mindre ensemble, og vinderen af Årets Motiv vil blive kåret. Administrationen fremlægger en sag om rammerne for Årets Motiv på Kulturudvalgets møde d. 21. august. Her vil det endelige program for kulturkonferencen ligeledes blive fremlagt.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at de seneste års kulturkonferencer har kostet henholdsvis 50.000 kr. i 2013, 30.000 kr. i 2016 og 70.000 kr. i 2017. Administrationen anbefaler på den baggrund, at det afsættes en økonomisk ramme fra Kulturpuljen 2018 på 60.000 kr. til afholdelse af dette års kulturkonference.

 

Administrationen foreslår, at Kulturkonferencen afholdes torsdag d. 1. november kl. 17-21 i Egedal Byens Hus, og at der serveres tapas, vand og vin, som leveres af Rådhusets kantine. Indenfor den afsatte økonomiske ramme er der plads til 100 deltagere ved arrangementet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At Kulturudvalget godkender de foreslåede rammer for Kulturkonferencen 2018 og bemyndiger administrationen til at arbejde videre med planlægningen indenfor en økonomisk ramme på 60.000 kr. fra Kulturpuljen 2018.
  2. At konferencen afholdes torsdag den 1. november kl. 17.00 – 21.00 i Egedal Byens Hus

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Administrationens indstilling blev fulgt.