Nr.89 - Kulturpris 2018

Sagsnr.: 18/12443

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til rammerne for uddelingen af Kulturprisen 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget uddeler Kulturprisen for at hædre en indsats, der i særlig grad har haft betydning for kulturlivet i Fredensborg Kommune, og som har medvirket til at udbrede forståelsen for og glæden ved kunst og kultur i Fredensborg Kommune.

 

Kulturprisen kan tildeles personer, foreninger og grupper, der enten har bopæl, hjemsted eller virkeområde i Fredensborg Kommune. Kulturudvalget besluttede på udvalgsmøde den 17. januar 2018, at Kulturprisen kun skulle uddeles hvert andet år og næste gang i efteråret 2018.

 

Det er Kulturudvalget der udpeger vinderen af Kulturprisen. Prisen beløber sig til 5.000 kr.

 

På udvalgsmødet den 16. april 2018 blev statutterne for Fredensborg Kommunes Kulturpris revideret. De reviderede statutter er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1).

 

Oversigt over tidligere vindere af Kulturprisen:

År 2017: Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening og Karlebo Lokalhistoriske Forening

År 2016: Jørgen G. Berthelsen, formand for bestyrelsen af Nivaagaards Teglværks Ringovns Museum

År 2015: Jørgen Hedegaard, formand for Fredensborg Ny Kunstforening

År 2014: Støtteforeningen for Gl. Humlebæk Havn

År 2013: Michael Bjørn Nellemann, direktør for Nivaagaards Malerisamling

År 2012: Jane Wessely og Thomas Malling, Teaterforeningen Madam Mangor

År 2011: Niels Storgaard Simonsen, formand for Karlebo Lokalhistoriske Forening og leder af Fredensborg Lokalhistoriske Museum

År 2010: Emil Nørholm, kreativ direktør for Humle Bio

År 2009: Bent Skov Larsen, formand for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening.

År 2008: Pia Sonne Andersen, formand for Medborgerhusforeningen Egedal

År 2007: Lis Abildtrup, leder og dirigent for Sletten Sangkor

 

Tidsplan for uddeling af Kulturprisen 2018

Primo august annonceres der i pressen, på hjemmesiden og via digital post til de kulturelle foreninger vedrørende indstillinger til Kulturprisen 2018.

 

Fristen for at indstille kandidater fastsættes til den 3. september 2018.

 

Kulturudvalget udpeger modtageren af Kulturprisen 2018 på udvalgsmødet den 11. september 2018.

 

Kulturprisen vil blive uddelt ved et offentligt arrangement onsdag den 26. september 2018 kl. 17-19 på Fredensborg Rådhus. Ved arrangementet vil der være en lettere anretning, drikkevarer og et musikalsk indslag.

 

Økonomi

Til Kulturprisen 2017 blev der bevilget 40.000 kr. til arrangementet. Der blev i alt brugt 29.317 kr. Til Kulturprisen 2016 blev der bevilget 20.000 kr. til arrangementet. Afviklingen af arrangementet krævede dog yderligere en bevilling på 10.000 kr., da der blev inviteret flere gæster end først beregnet. Der blev i alt brugt 23.295 kr.

 

Administrationen indstiller på baggrund af erfaringerne med økonomien fra de to foregående år, at der afsættes en ramme på 30.000 kr. til Kulturprisen 2018, hvoraf de 25.000 kr. bruges til afholdelse af arrangementet og de 5.000 kr. går til selve prisen. Ubrugte midler vil altid blive tilbageført til Kulturpuljen 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Statutter for Fredensborg Kommunes Kulturpris.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At rammerne for Kulturprisen 2018 godkendes, herunder uddeling af prisen ved et offentlig arrangement på Rådhuset den 26. september 2018 kl. 17-19.
  2. At der afsættes 30.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Kulturprisen 2018 hvoraf de 25.000 kr. afsættes til afholdelsen af arrangementet, og de 5.000 kr. er selve præmiesummen.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Udvalget fulgte administrationens indstilling.