Nr.88 - Drøftelse af inspirationstur

Sagsnr.: 18/13156

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Kulturudvalget drøfter input fra inspirationsturen den 30. maj 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med arbejdet med bibliotekspejlemærker for fremtidens biblioteker, som igangsættes til efteråret 2018, deltager Kulturudvalget i en inspirationstur til henholdsvis Kulturværftet i Helsingør og Kulturhavnen i Gilleleje. Inspirationsturen foregår før det ordinære Kulturudvalgsmøde.

På mødet drøfter Kulturudvalget de input, som kan benyttes i det videre arbejde.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. Kulturudvalget drøfter inspirationsturen.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Udvalget drøftede inspirationsturen til Kulturværftet i Helsingør og Kulturhavnen i Gilleleje og noterede sig Kulturhavnens erfaringer med, at det er nødvendigt at ansætte en koordinator til at stå for koordinering af aktiviteter og de frivillige i kulturhuse.

Derfor indstiller udvalget til Byrådet, at der ansættes en kulturkoordinator til at koordinere aktiviteterne i kommunens to kulturhuse, og at finansieringen til en kulturkoordinator på 500.000 kr. tages op i budgetdrøftelserne for 2019-2021.