Nr.87 - Godkendelse af dagsorden

Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Godkendt.