Nr.102 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Administrationen orienterede om dato for indvielsen af Egedal byens hus, som bliver den 16. august.

Orienteringen blev taget til efterretning.