Nr.100 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

På alle Kulturudvalgsmøder behandles indkomne ansøgninger til Kulturpuljen. Kulturpuljen har ingen frister, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende. En opdateret status på Kulturpuljen vil også blive fremlagt til orientering på alle udvalgsmøder.


21. august
Drøftelse af kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)
Årets Motiv (beslutning)

Revision af vedtægter for Fredensborg Musikskole (beslutning)

Fredensborg Musikskoles virke (orientering)

Museum Nordsjælland – årsregnskab (orientering)

Evaluering af 4. maj (orientering)
Retningslinjer for tilskud fra pulje til liv i bymidterne (beslutning)
Akademiraadets 20 anbefalinger til et skønnere Danmark (orientering)

 

11. september og fremover
Pejlemærker for fremtidens Biblioteker (beslutning)

Kulturpakker (beslutning)
Driftsaftale med Nivaagaard Teglværks Ringovn (beslutning)
Driftsaftale med Fredensborg Lokalhistoriske Museum (beslutning)
Driftsaftale med Nivaagaards Malerisamling (beslutning)
Fejring af Danmarks Befrielse 2019 (beslutning)
Kulturpris 2018 – udpegning af vinder (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Orienteringen blev taget til efterretning