Nr.85 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Administrationen gjorde opmærksom på følgende:

  • 4. maj arrangement ved Ringovnen kl. 17.00
  • De nye regler for foretræde

Udvalget tog orienteringen til efterretning.