Nr.84 - Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.