Nr.82 - Musikteatergruppen Ragnarock - tilskud til samarbejdsprojekt med unge i Brasilien

Sagsnr.: 18/10021

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Musikteatergruppen Ragnarock om tilskud på 30.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til et samarbejdsprojekt med unge i Brasilien.

Sagsfremstilling og økonomi

Musikteatergruppen Ragnarock uddyber sin ansøgning i den vedhæftede ansøgning med projektbeskrivelse, som er vedlagt sagen som bilag. (Bilag 1)

 

Af ansøgningen fremgår det, at projektet er en opfølgning på Ragnarocks besøg i Bahia i Brasilien i 2000. Nu har foreningen i et års tid arbejdet på en opfølgning. Ragnarocks leder, Joachim Clausen, har været i Bahia og mødtes med Bahias kulturministerium, som meget gerne vil gentage arrangementet fra 2000 i en opdateret udgave.


I ansøgningen beskriver Ragnarok besøget i Bahia i 2000 således:

Kort fortalt gik det ud på, at vi sammen med en lokal ungdomsgruppe besøgte en række mindre byer uden for delstatshovedstaden Salvador. Den pågældende by dækkede udgifterne til vores og vores brasilianske samarbejdsgruppes transport samt gav os noget at spise. Både den danske og brasilianske gruppe medbragte en forestilling, som blev spillet for et publikum i byen. Desuden stillede byen selv op med et kulturprogram. Projektet fik navnet Zig-Zag Cultural. Planen er nu 18 år senere at genbruge ideen med de byer, der nu har prioritet i Bahias kulturpolitik.”
 

Videre i ansøgningen skriver Ragnarock, at der deltager i alt 15 unge fra Ragnarock samt tre ledere, som ikke får løn under turen. Ragnarock medbringer den helt nye forestilling ”Undertow”. ”Undertow” vil også blive spillet på Kulturstationen i Humlebæk og måske også i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

Der er en deltagerbetaling for de unge på 10.000 kr. hver.

Budgettet for projektet ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Fly DK-Brasilien
Honorar + fly Francis Pardeilhan
Transport (Bus) Sao Paulo-Salvador
Indkvartering
Forplejning
Forsikring
Diverse 

160.000
30.000
50.000
45.000
25.000
10.000
10.000

Udgifter i alt

330.000

Indtægter

 

Egenfinansering
Evt. indtægter fra andre kommuner eller fonde

260.000
40.000

Indtægter i alt

300.000

Ansøgt Kulturpuljen

30.000

 

Administrationen bemærker, at ansøgningen ikke som udgangspunkt lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen, idet aktiviteten ikke finder sted i Fredensborg Kommune. Hertil kommer, at der ikke kan søges tilskud til rejser, transport, forplejning osv.
 

Musikteatergruppen Ragnarock fik i 2013 et tilskud fra Kulturpuljen 2013 på 30.000 kr. til projektet ”Youth as Creators”, i 2014 et tilskud på 50.000 kr. til ungdomsteaterprojektet Fenris samt et tilskud i 2015 på 10.000 kr. til honorering af udenlandske gæstelærere i forbindelse med foreningens 40 års jubilæum.

 

Til trods for at ansøgningen fra Musikteatergruppen Ragnarock ikke lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen, anbefaler administrationen dog, at Kulturudvalget drøfter sagen med henblik på et eventuelt mindre tilskud på 5-10.000 kr. for at udvise kommunal opbakning til projektet.

Projektet lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen ved at være en aktivitet, der dels profilerer og synliggør Fredensborg Kommune samt fremmer børn og unges deltagelse i kulturlivet. Hertil kommer, at Ragnarock efter besøget i Bahia vil spille sin forestilling ”Undertow” i Fredensborg Kommune.

Administrationen indstiller på den baggrund, at Kulturudvalget drøfter sagen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gør opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

Indstilling

  1. At Kulturudvalget drøfter sagen.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Udvalget besluttede at bevilge 15.000 kr.