Nr.81 - Nivaagaards Malerisamling - tilskud til Halloween

Sagsnr.: 18/9995

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivaagaards Malerisamling om tilskud på 30.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til afholdelse af Halloween for børnefamilier lørdag d. 27. oktober 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivaagaards Malerisamling ansøger om tilskud til afholdelse af et Halloween-arrangement for børnefamilier lørdag d. 27. oktober. Museet forventer, at 200 gæster deltager i Halloween på museet.

En projektbeskrivelse for arrangementet er vedlagt denne sag som bilag. (bilag 1)

I ansøgningen skriver Nivaagaards Malerisamling:

 

”Med denne event ønsker vi at bygge videre på den store succes fra vores halloweenarrangement i 2017, og de gode erfaringer og oplevelser vi havde med de besøgende børn og deres ”gæster”. Med fulde huse til græskarudskæring om dagen og 189 små modige spøgelser på museet om aftenen til omvisning, omfavnede og inkluderede vi alle aldre. Denne succes skal gentages i år med et endnu stærkere program. Der vil være halloweenværksted med vores huskunstner om dagen, og om aftenen vil vi endnu en gang forvandle museet til et spøgelseshus, hvor en skuespiller bringer gys og grin til museet.”

 

Nivaagaards Malerisamling ønsker at gøre eventen gratis for børnefamilier, og søger derfor tilskud fra Kulturpuljen til at gennemføre arrangementet. Ved museets påskeevent oplevede museet, at når et barn kan tage en ledsager gratis med på museet, tiltrækker det mange førstegangsbesøgende, som ellers ikke ville have opsøgt museet.

 

Af ansøgningen fremgår det:

Vi mener derfor, at projektet er velegnet til, at Fredensborg Kommunes Kulturpulje ”køber” arrangementet som et kulturelt tilbud til kommunens borgere. Nivaagaards Malerisamling vil naturligvis modtage ethvert bidrag med stor taknemmelighed og vil søge en måde at dække de resterende udgifter på som museets egenfinansiering.

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Plakatproduktion og tryk af plakat
Løn til kunstner i værkstedet
Løn til spøgelse – skuespiller
Materialer til værksted
Materialer til spøgelsesmuseum
Indkøb af græskar

4.000
7.000
7.000
5.000
5.000
2.000

Udgifter i alt

30.000

Indtægter

 

 

 

Indtægter i alt

0

Ansøgt Kulturpuljen

30.000

 

Administrationen bemærker, at Nivaagaards Malerisamling med budgetforliget 2017-2020 fra 2017 fik forøget driftstilskuddet med 2,3 mio. kr., således at Nivaagaards Malerisamling fremover vil modtage et kommunalt driftstilskud på 4.185.000 kr. årligt.

 

Administrationen bemærker, at ansøgningen falder indenfor retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen, men på baggrund af Nivaagaards Malerisamlings forhøjede driftstilskud indstiller administrationen, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. til arrangementet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gør opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 10.000 kr. til Nivaagaards Malerisamling fra Kulturpuljen 2018 til afholdelse af Halloween.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Udvalget besluttede at bevilge 10.000 kr. i tilskud.