Nr.79 - Nivaagaards Malerisamling - godkendelse af årsregnskab 2017

Sagsnr.: 18/10030

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Nivaagaards Malerisamlings årsregnskab 2017 fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivaagaards Malerisamling har fremsendt museets årsregnskab for 2017.

Årsregnskabet indeholder også bestyrelsens beretning, som fremhæver de vigtigste begivenheder i 2017.

 

Fredensborg Kommune har som hovedtilskudsyder tilsynspligt med Nivaagaards Malerisamling og skal derfor godkende museets årsregnskab og herefter indsende godkendelse til Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Årsregnskabet er vedlagt sagen som bilag (bilag 1).

 

Af årsregnskabet fremgår det, at museet gik ud af 2017 med et mindre underskud på 59.847 kr. Museet har bl.a. haft øgede omkostninger, da museet har gennemført en mindre ombygning af kontorlokalerne for at huse to nye medarbejdere. Hertil kommer et generelt øget fokus på museets bygning og installationer, som har medført en langsigtet vedligeholdelsesplan for museet. En del af de bygningsrelaterede omkostninger, f.eks. overgang til LED-pærer, vil på sigt medføre besparelser, fremgår det af årsberetningen.

 

Af årsberetningen fremgår det også, at 2017 generelt var et godt for Nivaagaards Malerisamling med 47.905 gæster, som besøgte udstillingerne Storm P., Ditlev Blunck, Immanuel Ibsen og Dansk Guldalder x 2 – Ordrupgaard besøger Nivaagaards Malerisamling.

Herudover har museet med støtte fra Fredensborg Kommune udstillet trykte, historiske fotografier af det gamle Nivå og museets stifter Johannes Hage.

 

Ny museumsdirektør
I årsberetningen fremhæver museet direktørskiftet som en af de store begivenheder i 2017. Museumsdirektør Michael Bjørn Nellemann opsagde i november 2016 sin stilling efter knap seks år som direktør for museet. Mag. art i Kunsthistorie Andrea Rygg Karberg tiltrådte som ny museumsdirektør for Malerisamlingen d. 1. juni 2017.

 

Øget kommunalt drifttilskud
Byrådet besluttede med budgetforliget 2017-2020 at øge driftstilskuddet med 2,3 mio. kr., således at Nivaagaards Malerisamling fremover modtager et kommunalt driftstilskud på 4.185.000 kr. årligt. Det er over en fordobling af det kommunale tilskud i forhold til 2016.

Det øgede driftstilskud har museet bl.a. brugt til at ansatte to nye medarbejdere. Pr. 15. juni ansatte museet en museumsforvalter og pr. 1. december en undervisningsansvarlig med henblik på at øge museets fokus på skoletjeneste og familiearrangementer. 

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at Nivaagaards Malerisamlings årsregnskab ikke giver anledning til yderligere kommentarer og indstiller derfor, at årsregnskabet godkendes.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

Efter godkendelse sender Fredensborg Kommune besked om godkendelsen til Slots- og Kulturstyrelsen.

Indstilling

  1. At Nivaagaards Malerisamlings årsregnskab for 2017 godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Udvalget godkendte årsregnskabet.