Nr.75 - Kulturstrategisk drøftelse

Sagsnr.: 18/8155

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Henover en række temadrøftelser på kulturudvalgets møder, drøftes ønsker og forventninger til kulturen i Fredensborg Kommune på længere sigt. Kulturudvalget vil tage fat på den første drøftelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Første temadrøftelse: ”Fælles drøftelse: Hvad er kultur i Fredensborg Kommune? Hvad vil vi med den?”

  • Rammer for kulturen i Fredensborg Kommune i dag v. direktør Lina Thieden
  • 1:1-dialog: Hvad er kulturliv for dig?
  • Fælles dialogproces henover spørgsmålene: Hvilket mærke ønsker kulturudvalget at sætte på Fredensborg Kommune de næste fire år? Hvad ønsker udvalget særligt at fremme og hvordan? Hvad bidrager et veludviklet kommunalt kulturtilbud også til? Hvilke innovative og kreative partnere kan vi forestille os at samarbejde med og hvordan vil Kulturudvalget lykkes med dette?

 

Efterfølgende temadrøftelser vil særskilt behandle udviklingspotentialerne for de områder, der i dag ligger under kulturudvalgets ressort, jf. nedenstående grafik. Ambitionen er en formuleret kulturstrategisk retning for de næste 4 år.

Bevilling

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. Sagen drøftes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Udvalget besluttede at udsætte drøftelsen til mødet den 2. maj.

 

Der er fra Seniorrådet modtaget en kommentar vedr. Den Kulturstrategiske drøftelse.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Udvalget besluttede at udsætte sagen til mødet den 21. august 2018.