Nr.73 - Samarbejde med Copenhagen Phil

Sagsnr.: 17/26635

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der orienteres om Copenhagen Phils aktiviteter i Fredensborg Kommune i 2018.

Musikchef ved Copenhagen Phil, Uffe Savery, samt producent ved Copenhagen Phil, Agnete Skibsted, deltager på mødet og fremlægger perspektiver for et muligt fremtidigt samarbejde efter 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet bevilgede på mødet d. 29. januar et tilskud på 125.000 kr. i 2018 til Copenhagen Phil.


Administrationen har herefter mødtes med Copenhagen Phil og talt om indhold for en samarbejdsaftale, herunder hvilke aktiviteter Copenhagen Phil kan deltage i i 2018.

 

Copenhagen Phil har allerede afholdt nytårskoncert i NKK-hallen d. 11. januar samt en Musik Med Mere-koncert i NKK-hallen d. 7. april. Sidstnævnte koncert indebar også et samarbejde mellem musikere fra Copenhagen Phil og Fredensborg Musikskole, idet elever fra musikskolen spillede med i orkesteret under dele af koncerten.

 

Herudover har administrationen aftalt med Copenhagen Phil, at orkesteret stiller med et ensemble på ni musikerne til indvielsen af Egedal Byens Hus d. 16. august.

Administrationen undersøger i skrivende stund muligheden for, at Copenhagen Phil kan deltage med et mindre ensemble til Kulturudvalgets kulturkonference i efteråret ligesom man er ved at undersøge muligheden for et musikalsk indslag på Byrådets budgetseminar i august.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.