Nr.72 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V), Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Godkendt med følgende bemærkninger:

Punkterne vedrørende den Kulturstrategiske drøftelse udskydes til møde den 21. august.

Arbejdet med Bibliotekspejlemærker påbegyndes i eftersommeren 2018.