Nr.38 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 31-01-2018

Administrationen orienterede om, at levering af biografstole til Humle Bio har været forsinket, men nu er på vej.


Orienteringen blev taget til efterretning.