Nr.36 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

På alle Kulturudvalgsmøder behandles indkomne ansøgninger til Kulturpuljen. Kulturpuljen har ingen frister, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende. En opdateret status på Kulturpuljen vil også blive fremlagt til orientering på alle udvalgsmøder.


13. marts

Kunstfonden (beslutning)

Revision af statutter for Kulturpris (beslutning)

Sangcenter Nordsjælland (beslutning)

Prioritering af Kulturstrategiens indsatsområder 2018 (beslutning)

Driftsaftaler med kulturinstitutionerne (beslutning)


16. april

Udsmykning ved byggeprojekter (beslutning)

Kulturpakker (beslutning)

Kulturkonference (beslutning)

Årsregnskab Museum Nordsjælland (orientering)

Årsregnskab Nivaagaards Malerisamling (orientering)


2. maj og fremover

Kulturpris 2018 (beslutning)

Kulturkonference 2018 (beslutning)

Årets Motiv (beslutning)

Pejlemærker for fremtidens Biblioteker (beslutning)

Nye vedtægter for Fredensborg Musikskole (beslutning)

Fredensborg Musikskoles virke (orientering)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 31-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.


Udvalget ønsker en sag på om pejlemærker for fremtidens biblioteker.