Nr.35 - Teatret KrisKat - tilskud til teater på fire plejehjem i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 18/1121

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Teatret KrisKat om tilskud på 32.000 kr. til afholdelse af fire opførelser af teaterforestillingen Memories på fire plejehjem i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Teatret KrisKat søger om tilskud på 36.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til opførelse af teaterforestillingen Memories på fire plejehjem i Fredensborg kommune i foråret 2018.


Forestillingen Memories er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg og har siden 2015 turneret rundt til gadeteaterfestivaler i bl.a. Danmark og Sverige. For nyligt begyndte Teatret KrisKat at opføre forestillingen for ældre og har netop opført forestillingen på plejehjemmet Grønnehaven i Helsingør Kommune. Teatret skriver, at de har fået god feedback, og at de ældre er meget glade for forestillingen.


Teatret KrisKat skriver om forestillingen:

Memories er en forestilling om erindringer.

Kristian Dinesen leverer med sin realistiske gammelmandsmaske en rørende fortælling om dirigenten Jack, hvis liv tager os til de store begivenheder, de små vanskeligheder og de afgørende øjeblikke. Se Jacks kamp med at stykke brikkerne sammen i sit liv og bliv forelsket i et menneske, der bor i os alle.

En rørende fortælling fuld af musik, som fylder salen med intimitet, interaktion, latter, menneskelighed og en håndfuld old spice. Jack fylder 90 år, og vi er alle inviteret til fest med hans kæmpe store familie eller dem, der er tilbage. Kom og nyd festen, musikken og stemningen, når Jack blandt andet fortæller om sin store kærlighed, rejsen over den afrikanske slette, angsten i ubåden, barndommen, og hvordan Adolf Hitlers overskæg havnede i Jacks bukselomme en onsdag formiddag og meget, meget mere.

Økonomi

 

Budgettet for forestillingerne ser således ud:

 

4 forestillinger á 8.000 kr. ekskl. moms

32.000 kr.

I alt

32.000 kr.

Ansøgt Kulturpuljen

32.000 kr.


Forestillingerne vil blive opført på plejecentrene, og målgruppen er derfor plejecentrenes beboere, men alle ældre i kommunens har mulighed for at opleve forestillingen. Der kan dog max deltage 50 ældre i forestillingen samt 50 hjælpere/familiemedlemmer pga. vigtigheden i kontakten samt intimiteten med de ældre.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at teaterforestillingerne på plejecentrene er en  god mulighed for at tilbyde ældre, der ikke selv opsøger kulturtilbud, professionelle kulturtilbud.

 

Af retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen fremgår det, at Kulturudvalget i fordelingen af tilskud særligt lægger vægt på aktiviteter med professionelt kunstnerisk indhold. Af retningslinjerne fremgår det også, at Kulturudvalget kan vælge at købe et arrangement og stille det gratis til rådighed for Fredensborg Kommunes borgere. I disse tilfælde er der ikke krav om egenfinansiering, entréindtægter osv.

 

Administrationen bemærker dog, at såfremt der ydes tilskud til forestillingerne, skal forestillingerne være åbne for offentligheden. Det skal derfor være muligt for andre i kommunen at få adgang til forestillingen i det omfang, der er plads til det.


Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 32.000 kr. til forestillingerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 32.000 kr. til Teatret KrisKat til opførelse af forestillingen Memories på fire plejehjem i Fredensborg Kommune.

Beslutning i Kulturudvalget den 31-01-2018

Kulturudvalget valgte ikke at følge administrationens indstilling, idet man valgte, at der afholdes 3 teaterforestillinger til 24.000 kr.