Nr.33 - Nivå Big Band - ansøgning om tilskud til dansekoncert

Sagsnr.: 18/1440

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Big Band om tilskud på 9.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til afholdelse af dansekoncert.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Big Band søger om tilskud til en offentlig tilgængelig dansekoncert med Nivå Big Band. Dansekoncerten skal afholdes i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio lørdag den 17. marts kl. 19.00.


Ansøgningsskemaet er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1). Et budgetskema er ligeledes vedhæftet sagen som bilag (bilag 2).


Ansøger skriver i ansøgningen:

”Formålet er, at Nivå Big Band som noget nyt gerne vil invitere Fredensborg kommunes borgere til en festlig og folkelig danseaften med jazz- og swingnumre fra jazzens guldalder, så de opnår en større glæde og indlevelse i de gode gamle numre, end hvis de blot lytter passivt til. Det vil også give børn og unge i kommunen muligheden for at stifte bekendtskab med de gamle jazz- og swingklassikere på en aktiverende og uforpligtende måde.”

 

Nivå Big Band håber, at Kulturudvalget vil købe arrangementet, så dansekoncerten kan afholdes uden entré. Ansøger skriver, at dansekoncerten vil blive markedsført som et gratis arrangement til kommunens borgere, og at Kulturudvalget er tilskudsyder til arrangementet. 

 

Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Dirigenthonorar

3.000

Transport og vikarer

2.000

Markedsføring

3.000

Forplejning

1.000

Udgifter i alt

9.000

Ansøgt Kulturpuljen i alt

9.000

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at Kulturudvalget ifølge retningslinjer for Kulturpuljen kan købe et helt arrangement: ”Kulturudvalget kan vælge at købe et arrangement og stille det gratis til rådighed for Fredensborg Kommunes borgere. I disse tilfælde er der ikke krav om egenfinansiering, entréindtægter osv.”  Adminstrationen bemærker dog, at der ikke ydes tilskud til forplejning, hvorfor det indstilles, at der bevilges et samlet tilskud på 8.000 kr. fra Kulturpuljen 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget er bidragsyder.

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 8.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Nivå Big Bands dansekoncert.

Beslutning i Kulturudvalget den 31-01-2018

Administrationens indstilling vedtaget.