Nr.32 - Fredensborg/Hørsholm fælleskommunale korstævne 2018 - ansøgning om tilskud

Sagsnr.: 18/921

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning om tilskud på 8.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til afholdelse af Fredensborg og Hørsholm fælles korstævne.

Sagsfremstilling og økonomi

Skolekorene i Hørsholm og Fredensborg Kommune har de sidste 17 år afholdt fælleskommunale korstævner. I 2018 afholdes det fælleskommunale korstævne den 19. april i Hørsholmhallen, hvor stævnet også blev afholdt sidste år.


Et ansøgningsskema (bilag 1), projektbeskrivelse (bilag 2) samt budgetskema (bilag 3) er vedhæftet sagen som bilag.


Til stævnet er hyret komponisterne Manner Peschke-Koedt og Kirsten Juul Seidenfaden, der skal stå for den musikalske ledelse af værket ”Lige i øret”, som er en samlig af udvalgte sange fra de to komponisters værker.


Det fælleskommunale korstævne har til formål at udvikle koraktiviteterne i de to kommuner. Der deltager hvert år cirka 250-300 korbørn i korstævnet, hvor typisk 100-125 elever er fra Fredensborg Kommune.


Ansøger skriver i ansøgningen:

”Hørsholm Kommune bidrog sidste år i stedet for udbetaling med alle udgifter og arbejdet vedrørende arrangementet. Det er transport af scene fra skolerne til Hørsholmhallen, opsætning af denne, servicering i løbet af dagen og endelig nedtagning og tilbagekørsel af scene. Hørsholm Kommune leverer endnu engang dette i 2018, hvorfor vi alene ansøger Fredensborg Kommune om tilskud.”


Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Honorar, komponister

15.000

Forplejning, korbørn

1.000

Mødeforplejning

2.500

Lyd og lys

6.000

Blomster og vingaver

3.000

Udigfter i alt

27.500

Indtægter

Beløb (kr.)

Billetsalg

10.000

Egenfinansiering

9.500

Indtægter i alt

19.500

Ansøgt Kulturpuljen i alt

8.000

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at det fælleskommunale korstævne i 2015 og 2016 fik 10.000 kr. i tilskud fra Kulturpuljen, at korstævnet i 2017 fik bevilget 7.000 kr. fra Kulturpuljen.


Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjer for Kulturpuljen, da det fælleskommunale korstævne er en aktivitet, der fremmer børn og unges deltagelse i kulturlivet. Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes med tilskud på de ansøgte 8.000 kr. til honorar til komponisterne, da Kulturpuljen ifølge retningslinjerne ikke bruges til at yde tilskud til forplejning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 8.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til det fælleskommunale korstævne for Fredensborg Kommune og Hørsholm Kommune.

Beslutning i Kulturudvalget den 31-01-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Fremover anbefaler udvalget, at arrangørerne tager kontakt til Sangcenter Nordsjælland.