Nr.31 - Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening - tilskud til årsskrift 2018

Sagsnr.: 17/29562

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening om tilskud på 8.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til udgivelse af årsskrift.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening søger om tilskud til foreningens årsskrift 2018. Årsskriftet forventes at udkomme i juni 2018.


Et ansøgningsskema vedhæftet sagen som bilag (bilag 1). Et opdateret budgetskema er ligeledes vedhæftet sagen som bilag (bilag 2).


I årsskriftet for 2016 beskrev foreningen Landsbyen Langstrup, og det er meningen, at de følgende årsbøger skal beskrive andre landsbyer i foreningens område. Årsskriftet 2018 omhandler Landsbyen Dageløkke.


Ansøger skriver i ansøgningen:

”Der ansøges om tilskud til udgivelse af foreningens årbog 2018 med Landsbyen Dageløkke som tema. Bogens disposition, se vedhæftede bilag. Bogen vil blive på omkr. 125 sider med et antal illustrationer (fotos, malerier og kort). Formatet bliver det gængse for Foreningens årbøger (205X205 mm).

 

Bogen skrives og redigeres af Bent Skov Larsen, Erik Vestergaard Thomsen og Peter Heiberg. Bogens materiale er for en stor dels vedkommende fra Niels-Jørgen Pedersens arkiv, andet materiale og billeder er fra Fredensborg arkiverne.”


Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Tilrettelægger

15.000

Billeder, 100 fotos

3.000

Tryk af 700 eksemplarer

28.000

Tillæg ved garnhæftning

2.000

Moms

12.000

Udgifter i alt

60.000

Indtægter

Beløb (kr.)

Egenfinansiering

33.000

Ansøgt tilskud fra Veluxfonden

5.000

Salg

14.000

Indtægter i alt

52.000

Ansøgt Kulturpuljen i alt

8.000

 

Årsskriftet skal sælges til foreningens medlemmer og andre interesserede for 125 kr. stykket. 

 

Administrationens bemærkninger

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening har de sidste 7 år med undtagelse af 2014 fået et tilskud fra Kulturpuljen på 5.000 kr. til udgivelse af årsskrifter og andre lokalhistoriske skrifter.


Administrationen bemærker, at der ifølge Retningslinjer for Kulturpuljen ”kan søges om mindre tilskud til bogudgivelser, årsskrifter o.lign. med lokalhistorisk indhold. Mindre tilskud er tilskud op til 5.000 kr.” På denne baggrund indstilles det, at der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til årsskriftet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 5.000 kr.

Beslutning i Kulturudvalget den 31-01-2018

Administrationens indstilling vedtaget.