Nr.29 - Kulturpuljen 2018 - status

Sagsnr.: 17/24444

 

Beslutningstema

Oversigt over Kulturpuljen 2018 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Status for Kulturpuljen 2018


Det oprindelige budget for Kulturpuljen 2018 var 835.000 kr. inkl. 200.000 kr. i merbevilling i forbindelse med budgetforliget 2018-2021. Budgettet nedskrives dog med 155.000 kr., som følge af Kulturudvalgets beslutning på udvalgsmødet d. 12. september 2017 om faste tilskud til kommunens kulturhuse samt pleje af udearealer ved Højsager Mølle fra Kulturpuljen til faste konti.

 

Det korrigerede budget for Kulturpuljen 2018 er derfor 680.000 kr.

 

Hertil kommer overførsel af ubrugte midler fra Kulturpuljen 2017. Dette beløb forventes at være på cirka 100.000 kr., som overføres til Kulturpuljen 2018. Dette beløb kan dog ændre sig ved regnskabsårets afslutning.


Kulturudvalget har på udvalgsmøderne d. 14. november, d. 6. december samt d. 17. januar allerede bevilget 380.500 kr. til nye aktiviteter i 2018. 

 

Der er derfor pr. dags dato 398.800 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018 til Kulturudvalgets disposition på dette møde.


Sager med konsekvenser for Kulturpuljen til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Nivå Musiklaug

Koncert med Heine Hansens Trio

4.500

4.500

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening

Lokalhistorisk Årsskrift 2018

8.000

5.000

Fredensborg/Hørsholm Fælleskommunale Korstævne

Fælleskommunalt korstævne 2018

8.000

8.000

Nivå Big Band

Dansekoncert

9.000

8.000

 

Orkestret Univers på Vers

Plejehjemskoncerter i Fredensborg Kommune

75.000

75.000

Teatret KrisKat

Teater på fire plejehjem i Fredensborg Kommune

32.000

32.000

I alt

 

136.500

132.500

 

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der, hvis ansøgningerne imødekommes med det indstillede beløb, vil være 266.300 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 31-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.