Nr.25 - Litteraturarrangementer 2018

Sagsnr.: 18/824

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, hvilket tema Kulturudvalget ønsker til litteraturarrangementer i 2018. 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I efteråret 2017 blev der afholdt fire forfatterarrangementer med henholdsvis Christina Hesselholdt, Leif Davidsen, Tom Buk-Swienty og Anna Grue. Litteraturarrangementerne var meget vellykkede og modtog stor ros fra de fremmødte. Til to af arrangementerne var der udsolgt, og til de fire arrangementer var der mellem 26 og 71 deltagere. 


Der blev bevilget et tilskud på 84.000 kr. fra Kulturpuljen 2017 til de fire forfatteraftener, hvor den reelle udgift blev 70.036 kr.


På Kulturudvalgets møde den 6. december 2017 blev en evaluering af forfatterarrangementerne fremlagt til orientering. Her blev en række anbefalinger fremlagt af administrationen til litteraturarrangementerne 2018:


-      at der, grundet de mange litteraturtilbud i de omkringliggende kommuner og København, ikke afholdes en decideret litteraturfestival, men at der afholdes enkeltstående forfatterarrangementer efter samme model som  2017.

-      at arrangementerne afholdes, fordelt på året i perioder, hvor der er færre konkurrerende litteraturtilbud i de omkringliggende kommuner og København. 

-      at der tages en mindre entréindtægt for at motivere borgerne til at møde op til arrangementerne. 

 

Litteraturarrangementer 2018

Kulturudvalget besluttede på Kulturudvalgsmøde den 17. januar 2018, at man ønskede at ”afholde fire litteraturarrangementer fordelt over året mellem de fire bydele. Der tages en entréindtægt på 20 kr. per deltager, der skal dække kaffe, the eller et glas vin”.


Administrationen præsenterer her forslag til 3 temaer for Kulturudvalgets litteraturarrangementer. De foreslåede forfatternavne er eksempler på forfattere, der muligvis vil kunne bookes til det pågældende tema. Vælger Kulturudvalget at afholde litteraturarrangementer med baggrund i et af de tre temaer, vil administrationen på et kommende møde fremlægge det endelige program til orientering.


Tema 1: ”Anmelderdarlings”

I temaet ”anmelderdarlings” vil fire større forfattere, der er anerkendt både af anmeldere og af læsere, blive booket til klassiske forfatteraftener, hvor forfatterne vil læse op og fortælle om deres forfatterskab. Eksempler på forfattere kunne være: Naja Marie Aidt, Jesper Wung-Sung, Helle Helle, Hella Joof, Puk Damsgård, Anne B. Ragde eller Sissel Jo-Gazan.

 

Tema 2: Samfundsrelateret litteratur

I temaet samfundsrelatereret litteratur vil fire forfatte behandle emnet samfund, som de alle skriver tematisk om i deres litteratur. Her vendes temaer som samfund, ideologi, politik, utopi og dystopi. Eksempler på forfattere kunne være: Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Kaspar Colling Nielsen, Puk Damsgård, Lone Aburas, Christina Hagen og Sara Omar.

 

Tema 3: Humor

I temaet humor er der lagt op til fire aftener, hvor humoren og er i højsædet. Her vil forfattere som Line Knutzon, Maren Uthaug, Hella Joof, Anna Neye eller Hassan Preisler kunne opleves De er alle kendt for deres humoristiske og til tider ironiske tilgang til litteraturen. 


Økonomi

Arrangementerne foreslås afholdt med Fredensborg Bibliotekerne, som vil afvikle arrangementerne på vegne af Kulturudvalget. Hertil må der afsættes midler til cirka 40 personaletimer til booking, afvikling og markedsføring af arrangementerne. Til arrangementerne må der beregnes 15.000-20.000 kr. i honorar til en times oplæg med en etableret forfatter.


Et foreløbigt budget ser således ud:


Udgifter

Beløb (kr.)

Honorar til 4 forfattere

70.000

Kaffe og kage

2.000

Annoncering

2.000

Personaletimer (40*250 kr.)

10.000

Udgifter i alt

84.000

Entréindtægt

1.500

Konsekvens for Kulturpuljen 2018

82.500

 

Datoer

Det foreslås, at litteraturarrangementerne fordeles jævnt over året, ligesom der i planlægningen tages hensyn til såvel andre kommunale arrangementer som litteraturarrangementer i nabokommunerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At der vælges tema for Kulturudvalgets litteraturarrangementer 2018.
  2. At der afsættes 82.500 kr. fra Kulturpuljen 2018 til litteraturarrangementerne. 

Beslutning i Kulturudvalget den 31-01-2018

Udvalget valgte ikke at følge administrationens indstilling om at afholde 4 litteraturarrangementer. I stedet blev der stillet forslag om at afholde 3 litteraturarrangementer.


For stemte: Ulla Hardy-Hansen (C), Carsten Nielsen (A), Carsten Wulff (V) og Tinne Borch Jacobsen (V)

Imod stemte: Kristian Hegaard (B) og Bettina Bové (B), Charlotte Bie (I), idet man med udgangspunkt i sidste års besøgsantal ønskede at nedsætte antallet til to.


Udvalget valgte tema 1: ”Anmelderdarlings” og fastsatte en billetpris på 50 kr.