Nr.23 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kulturudvalget den 31-01-2018

Godkendt.


I starten af mødet besigtigede udvalget Lokalhistorisk Arkiv samt det nye opbevaringsrum for kommunens kunst.