Nr.8 - Orientering om driftsaftale med Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio 2017

Sagsnr.: 17/28675

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Aftalen mellem foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio og Fredensborg Kommune om drift af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsaftalen blev godkendt af Byrådet den 29. september 2014 og trådte i kraft den 1. oktober 2014. Driftsaftalen blev evalueret igen i januar 2017, hvor aftalen blev godkendt og forlænget ét år til januar 2018, hvorfor driftsaftalen nu igen skal evalueres.


Den forrige sag om evaluering af driftsaftale for Fredensborg Gl. Bio er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1). Driftsaftalen (bilag 2) og vedtægterne (bilag 3) er ligeledes vedhæftet sagen som bilag.


Driftsaftalen

I forbindelse med sidste års evaluering af driftsaftalen blev en allonge underskrevet med supplerende punkter til driftsaftalen. Det er i driftsaftalen blevet præciseret, at Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio skal være ryddet og klargjort i forbindelse med afholdelsen af Esrum Sø Rundt. 


Det blev ligeledes præciseret i allongen, at selvom Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio varetager den indholdsmæssige drift af Fredensborg Gl. Bio, agerer foreningen som stedfortræder for kommunen og skal derfor leve op til de samme grundlæggende principper som en offentlig instans.


Driftsaftalen blev forlænget med ét år til januar 2018 med henblik på, at Kulturudvalget har drøftet nye rammer for en samlet driftsmodel for Fredensborg Kommunes kulturhuse, der skal harmonisere driften af kulturhusene i kommunen.


Formanden for Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio har endnu ikke aflagt beretning for 2017, men oplyser i mail til administrationen, at de i løbet af 2017 har anvendt hele tilskuddet fra Kulturudvalget, ligesom de oplyser, at der har været et pænt fremmøde til deres arrangementer. Endvidere udtrykker formanden ønske om også fremover at stå for bookning af lokalerne.


Den ny driftsaftale for Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio behandles i sag nummer 5. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Der blev uddelt brev fra formanden for foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio med kommentarer til evalueringen.


Administrationens indstilling vedtaget.