Nr.6 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Kulturudvalget godkendte, at sagen ”Kongelig sommerballet i Fredensborg Slotspark” blev optaget på dagsordenen til behandling.


Herefter blev dagsordenen godkendt.