Nr.21 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Administrationen orienterede om:

-      Hærværk på Humlebæk Bibliotek.


Orienteringen blev taget til efterretning.