Nr.20 - Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Formanden orienterede om:

-      Bibliotekspolitisk Topmøde 2018.


Orienteringen blev taget til efterretning.