Nr.19 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

På alle Kulturudvalgsmøder behandles indkomne ansøgninger til Kulturpuljen. Kulturpuljen har ingen frister, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende. En opdateret status på Kulturpuljen vil også blive fremlagt til orientering på alle udvalgsmøder.


31. januar

Litteraturarrangementer 2018, såfremt de skal afholdes (beslutning)

Status på anlægsbevilling for Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio (orientering)

Orientering om Fredensborg Arkivernes lokalhistoriske arbejde i 2017 (orientering)

 

13. marts

Revision af statutter for Kulturpris (beslutning)

Sangcenter Nordsjælland (beslutning)

Biblioteksanalyse (beslutning)

Prioritering af Kulturstrategiens indsatsområder 2018 (beslutning)

Filmkonkurrence 2018, såfremt den skal afholdes (beslutning)

Nye vedtægter for Fredensborg Musikskole (beslutning)

Driftsaftaler med kulturinstitutionerne (beslutning)

Introduktion til udvalgets budget- og fagområder (orientering)

Status på kulturelle aktiviteter på Fredensborg Bibliotekerne (orientering)

Fredensborg Musikskoles virke (orientering)
Litteraturarrangementer jf. beslutning på møde den 31.1.

16. april og fremover

Årsregnskab Museum Nordsjælland (orientering)

Årsregnskab Nivaagaards Malerisamling (orientering)

Kulturpakker (beslutning)

Kulturkonference, såfremt den skal afholdes (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Kulturudvalget ønskede at få opdateret sager på vej med en sag omkring Kunstfonden og en sag omkring udsmykning ved byggeprojekter til behandling på kommende udvalgsmøder.


Administrationens indstilling vedtaget.