Nr.17 - Nivå Havns foreninger - tilskud til Nivå Havnedag 2018

Sagsnr.: 17/24860

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra foreningerne på Nivå Havn om tilskud på 11.000 kr. til Nivå Havnedag 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Samtlige foreninger på Nivå Havn arrangerer Nivå Havnedag i fællesskab og søger i den forbindelse om tilskud fra Kulturpuljen. Havnedagen afholdes den 9. juni 2018.


Ansøgningsskemaet er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1).


Havnedagen afholdes i stil med sidste år og har til hovedformål at skabe fokus på havnen og dens mange faciliteter og tilbud til børn, unge og gamle. Der var sidste år over 2.000 besøgende.


Det fremgår af ansøgningen, at foreningerne og de erhvervsdrivende selv betaler 1.000 kr. for at være med, men at der på trods af denne egenfinansiering sidste år alligevel var et underskud på knap 10.000 kr., som Nivå Bådelaug har dækket.


Foreningerne søger om tilskud til musik på dagen samt aktiviteten ”waterballs”. Det er store bobler/balloner, som børn og unge kan stå inde i, mens boblerne er på vandet.


Det fremgår af ansøgningen:

Vi søger derfor om tilskud til den musik, som sætter stemningen på havnen fra starten ved Fritidsfiskerne – og de waterballs, som vi lejer til at more unge og barnlige sjæle med at ”gå på vandet” ud for havnekontoret”.


Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Musik

6.000

Waterballs

5.000

Ansøgt Kulturpuljen i alt

11.000

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at foreningerne også har ansøgt om tilskud til Nivå Havnedag 2018 gennem Fritidspuljen. Her blev der søgt om tilskud til lokal markedsføring (bannere, plakater, trykning af folder og vejvisningsplakat). Ansøgningen blev behandlet på Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 5. december 2017, hvor der blev bevilget et tilskud på de ansøgte 18.000 kr.


Administrationen bemærker, at ansøgningen om honorar til musik lever op til Retningslinjer for Kulturpuljen. Det vurderes ikke, at tilskud til waterballs hører ind under Retningslinjerne for Kulturpuljen, og det indstilles derfor, at der bevilges et tilskud på 6.000 kr. fra Kulturpuljen 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 6.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til honorar til musik til Nivå Havnedag 2018.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Kulturudvalget besluttede ikke at følge administrationens indstilling.


Kulturudvalget giver ansøger afslag med henvisning til, at der er bevilget tilskud fra Fritidspuljen.