Nr.16 - Fredensborg Byorkester - tilskud til nytårskoncert 2018

Sagsnr.: 17/28972

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Byorkester om tilskud på 6.450 kr. fra Kulturpuljen 2018 til afholdelse af nytårskoncert 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Byorkester søger om tilskud til afholdelsen af en nytårskoncert søndag den 25. januar 2018 kl. 15-17 i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

 

Fredensborg Byorkester, som består af 29 musikere, forventer minimum 35 deltagere til koncerten og vil tage en entré på 75 kr.


Til koncerten har orkesteret hyret den professionelle sangerinde Tatjana Kieselowa og den professionelle dirigent Martin Bo Cholewa.


Fredensborg Byorkester skriver i ansøgningen:

Nytårskoncerten, som er en smule forsinket, da vi ikke har kunnet skaffe lokaler tidligere på året, er til glæde for Fredensborg Kommunes borgere som en festlig koncert til indgangen til det nye år. Orkesteret spiller numre fra Wiens komposniter og musicalnumre med sangsolisten Tatjana Kisselova.

Der vil blive serveret champagne og kransekage i pausen.”

 

Budgettet for nytårskoncerten ser således ud:

 

Økonomi

 

Udgifter

 

Beløb (kr.)

Honorar til solist

 

5.000

Honorar til dirigent

 

2.500

Forplejning

1.200

Blomster og vin

450

Udgifter i alt

 

9.150

Indtægter

 

Beløb (kr.)

Entré (35 publikum á 75 kr.)

 

2.725

Indtægter i alt

 

2.725

Ansøgt Kulturpuljen i alt

6.425

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der ifølge Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen ikke bevilges tilskud til forplejning.

Det ansøgte beløb dækker dog udgifterne til honorar. På den baggrund indstiller administrationen, at der bevilges et tilskud til Fredensborg Byorkester på 6.425 kr. fra Kulturpuljen 2018 til honorar til solist og dirigent.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 6.425 kr. fra Kulturpuljen 2018 til honorar til nytårskoncerten.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Administrationens indstilling vedtaget.