Nr.14 - Kulturpuljen 2018 - status

Sagsnr.: 17/24444

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Oversigt over Kulturpuljen 2018 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Status for Kulturpuljen 2018

 

Det oprindelige budget for Kulturpuljen 2018 var 835.000 kr. inkl. 200.000 kr. i merbevilling i forbindelse med budgetforliget 2018-2021. Budgettet nedskrives dog med 155.000 kr., som følge af Kulturudvalgets beslutning på udvalgsmødet d. 12. september 2017 om faste tilskud til kommunens kulturhuse samt pleje af udearealer ved Højsager Mølle fra Kulturpuljen til faste konti.

 

Det korrigerede budget for Kulturpuljen 2018 er derfor 680.000 kr.

 

Hertil kommer overførsel af ubrugte midler fra Kulturpuljen 2017. Dette beløb forventes at være på cirka 100.000 kr., som overføres til Kulturpuljen 2018. Dette beløb kan dog ændre sig ved regnskabsårets afslutning. 


Kulturudvalget har på udvalgsmøderne d. 14. november og d. 6. december allerede bevilget 243.000 kr. til nye aktiviteter i 2018. 


Der er derfor pr. dags dato 536.000 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018 til Kulturudvalgets disposition på dette møde.


Sager med konsekvenser for Kulturpuljen til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Fredensborg Byorkester

Nytårskoncert

6.425

6.425

Nivå Havns Foreninger

Nivå Havnedag 2018

11.000

6.000

I alt

 

17.425

12.425

 

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der, hvis ansøgningerne imødekommes med det indstillede beløb, vil være 523.000 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018.

Bevilling

Sagen  har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Administrationens indstilling vedtaget.