Nr.13 - Kulturpuljen 2017 - orientering

Sagsnr.: 17/482

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Oversigt over ansøgninger til Kulturpuljen 2017 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Der fremlægges en oversigt over de indkomne ansøgninger til Kulturpuljen 2017 til orientering.

 

 

Ansøger

Arrangement

Ansøgt (kr.)

Indstillet (kr.)

Bevilget (kr.)

Medborger-huset Egedal

Medborgerhuset Egedal

60.000

60.000

60.000

Fredensborg Brass Ensemble

Fredensborg Brass Ensemble

8.000

8.000

8.000

Karlebo Fritid- og Kulturforsy-ning

Karlebo Fritid- og Kulturforsyning

12.675

12.675

8.000

Nivå Amatør Teater

Nytårskoncert 2017

5.000

5.000

5.000

Krogerup Højskole

Vinterlyd Festival

5.000

5.000

5.000

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoris-ke Forening

Årsskrift 2017

5.000

5.000

5.000

Nivå Børnefilm-klub

Nivå Open Air 2017

45.000

45.000

30.000

Madam Magor
(senere tilbagetruk-ket af ansøger)

Teaterforestil-ling 2017

318.000

150.000

150.000

Hørsholm og Fredensborg skolekor

Fælleskommu-nalt korstævne 2017

7.000

7.000

7.000

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoris-ke Forening

Kursus i Microsoft Publisher

4.500

0

0

Nivå Big Band

Instruktions-forløb og koncert

5.000

5.000

5.000

Nivå Musiklaug

Nivå Festival 2017

20.000

20.000

20.000

Kokkedal Kulturfestival

Kokkeda Kulturfestival 2017

10.000

10.000

10.000

Sammen Film

Leje af filmudstyr

12.900

0

0

Foreningen Norden

Forfatterarran-gement

4.000

4.000

4.000

Foreningen Fredensborg Dejligst

Fredensborg Byfest

20.000

20.000

20.000

Fredensborg Kommunes Kunstfore-ning

Udstillingsmon-tre

2.125

2.125

2.125

Krogerup Højskole

Maybeats Festival

10.000

5.000

5.000

Børnejazz Fredensborg

Børnejazz 2017

16.700

8.350

8.350

Fredensborg By Handel

Fredensborg Slotsmarked

30.000

0

0

Humlebæk Kirke

Byens Dag i Humlebæk 2017

6.000

6.000

6.000

Asminderød Kirkes Menigheds-råd

Slotskoncerter 2017

15.000

15.000

15.000

Projektgrup-pen Legender, Leg og Læring

Formidlingsplat-formen Lysormen

14.800

14.800

0

Fredensborg Byorkester

Jubilæumskon-cert

5.250

5.250

5.250

Humle Bio

Nye biografstole i Humle Bio

300.000

300.000

300.000

Sammen Film

May Day Filmworkshop

10.375

8.375

8.375

Ringovnen

Drift af skolestue

20.000

20.000

20.000

Kulturhisto-risk Samarbejde

Fredensborg Kommunes havne

60.000

60.000

60.000

Nivaagaards Malerisam-ling

Lokalhistorisk Fotoudstilling

35.000

0

10.000

Madam Mangor

Retrokabaret

20.000

0

20.000

Nivå Musiklaugs Kor

Julekoncert

4.000

4.000

4.000

Humlebæk Pensionist-forening

Humlebæk Dagcenter 30 år

10.000

5.000

5.000

I alt

 

1.101.325

810.575

806.100

 

 

Geografi

De  32 ansøgninger i 2017 fordeler sig geografisk således:

Fredensborg: 10

Nivå: 7

Karlebo: 1

Humlebæk: 6

Kokkedal: 2

På tværs af byer: 6

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Administrationens indstilling vedtaget.