Nr.12 - Drøftelse af retningslinjer for Kulturpuljen

Sagsnr.: 17/482

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Retningslinjer for Kulturpuljen fremlægges til drøftelse.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med flere ansøgninger om tilskud til bogudgivelser har Kulturudvalget ønsket, at Retningslinjer for Kulturpuljen fremlægges til drøftelse.


Retningslinjer for Kulturpuljen er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1).


Tilskud til bogudgivelser o. lign.

Af retningslinjer for Kulturpuljen fremgår det, at ”der kan søges om mindre tilskud til bogudgivelser, årsskrifter o. lign. med lokalhistorisk indhold.

Mindre tilskud er tilskud op til 5.000 kr.”


Kulturudvalget kan til alle tider vælge at dispensere fra retningslinjer for Kulturpuljen. Kulturudvalget kan dog også ændre de generelle retningslinjer, så det fremgår, at der for eksempel vil kunne søges om tilskud på op til 10.000 kr. til bogudgivelser, årsskrifter o. lign. med lokalhistorisk indhold.


Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at ansøgninger til Kulturpuljen behandles løbende, og puljen derfor ikke har faste ansøgningsfrister.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At retningslinjer for Kulturpuljen drøftes.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Udvalget valgte at fastholde de gældende retningslinjer.