Nr.10 - Kulturhuse - aktivitetsoversigt 2018

Sagsnr.: 17/25819

 
Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der orienteres om Kulturhusets Fredensborg Gl. Bios og Medborgerhusforeningens Egedals aktivitetsoversigter for 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 12. september 2017 godkendte Kulturudvalget de nye rammer for driften af Fredensborg Kommunes Kulturhuse. Den nye driftsmodel betyder blandt andet, at Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio og Medborgerhuset Egedal modtager 80.000 kr. årligt per kulturhus til arrangementer.


Kulturhusforeningerne har afleveret deres foreløbige oversigter over arrangementer 2018 til Kulturudvalgets orientering.


Medborgerhusforeningen Egedals aktivitetsoversigt for 2018 er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1).


Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bios aktivitetsoversigt for 2018 er ligeledes vedhæftet sagen som bilag (bilag 2).


Planlage arrangementer 2018 – Medborgerhuset Egedal

Generalforsamling, 28. januar kl. 14.00

Gasolin v/Thomas Ulrik Larsen, 24. februar kl. 19.00

Tullamore Tales/irsk folkemusik, 3. marts kl. 19.00

Elvis v/Flemming Lind, 28. april kl. 19.00

Brdr. Launbjerg, 5. maj kl. 19.00

Country Roots/country musik, 18. august kl. 19.00

De Farende Svende/spillemandsmusik, 8. september kl. 19.00

Syngepiger fra Bakkens Hvile, 27. oktober kl. 19-00

Halfdanskerne, 10. november kl. 19.00

Jazz v/Henrik M. Munk, 9. december kl. 19.00

 

Idéer til arrangementer 2018 – Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio

Thomas Peter Koppel

Kirsten Siggaard

Halfdanskerne v/ Lars Grand

Chopin koncert v/ Mogens Dalsgaard

Musical eftermiddag v/ Lise og Martin Cholewa

Moonjam (rockband)

Tons of Summer (rockband)

Stand-up Show, korsang og filmvisning


Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio arbejder videre med disse idéer, men har endnu ikke fastlagt konkrete datoer for arrangementerne.

 

Administrationens bemærkninger

Aktivitetstilskuddene bevilges som en del af den nye driftsaftale for kommunens kulturhuse. Aktivitetstilskuddene udbetales i januar 2018. 


Foreningerne opfordres til fast at invitere Kulturudvalgets medlemmer til arrangementerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 17-01-2018

Kulturudvalget roste Medborgerhusforeningen Egedal for deres udførlige aktivitetsoversigt.


Administrationens indstilling vedtaget.