Nr.175 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Administrationen orienterede om at flere fagudvalg behandler en sag om at Broengen 2, Regnbuen overgår til Børnehusene Kokkedal og anvendes som daginstitution pr. 1.3.19, og at foreningerne fra Regnbuen overtager Kvarterhuset.

 

Taget til efterretning.