Nr.174 - Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Taget til efterretning.