Nr.173 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der behandles ansøgninger til Kulturpuljen på alle udvalgsmøder.

Kulturpuljen har løbende ansøgningsfrist, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende. Dog skal ansøgninger være indsendt senest 4 uger før næste udvalgsmøde.

 

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgsmøder:

 

17. januar

Fejring af Danmarks Befrielse 2019 (beslutning)

Driftsaftale med Nivaagaards Malerisamling (beslutning)

Studietur for Kulturudvalget i 2019 (beslutning)

Spil Dansk 2018 – evaluering (orientering)

Orientering om Fredensborg Arkivernes aktiviteter (orientering)

 

6. februar

Driftsaftale med Nivaagaard Teglværks Ringovn (beslutning)

Driftsaftale med Fredensborg Lokalhistoriske Museum (beslutning)

Kulturpakker (beslutning)

Pejlemærker for fremtidens biblioteker i Fredensborg Kommune (beslutning)

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Taget til efterretning.

 

Der tilføjes en sag om evaluering af Kulturkonferencen til januar 2019.