Nr.172 - Kulturpuljen 2019 - Nytårskoncert med Copenhagen Phil 2019

Sagsnr.: 18/31370

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Musikskole om tilskud til afholdelse af Nytårskoncert med Copenhagen Phil i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune kan igen invitere til den traditionsrige nytårskoncert med Copenhagen Phil i NKK-hallen i Nivå. Denne gang onsdag d. 16. januar 2019.

 

Det er Fredensborg Musikskole, der står for planlægning og gennemførelse af nytårskoncerten, og Fredensborg Musikskole ansøger derfor Kulturpuljen om tilskud til afholdelsen af koncerten.

Der ansøges om 13.200 kr. fra Kulturpuljen 2018.

 

I år beskriver Copenhagen Phil sin nytårskoncert således:


”Copenhagen Phil skyder det nye år i gang med et brag af en nytårskoncert – og turnerer traditionen tro Sjælland rundt for at ønske godt nytår. Med i tour bussen er én af landets bedste sopraner, Signe Asmussen, samt crooneren Bobo Moreno.

 

Vi fejrer nytåret på festligste vis, når vi med Signe Asmussen og Bobo Moreno i front siger farvel til 2018 og markerer det nye år med en skøn blanding af klassisk musik i den absolut mest charmerende ende – og præsenterer et fornøjeligt miks af klassikere lige fra Gershwins Porgy & Bess og Buena Vista Social Club til nytårs highlights fra det klassiske repertoire.

 

Musikken får et ganske særligt følge af sopran Signe Asmussen, der med nysgerrighed og en glubende appetit på nye udfordringer har slået sit navn fast som én af Danmarks mest karismatiske sangerinder – en musikalsk kamæleon, der boltrer sig i snart sagt alle genrer. Hun får selskab af Bobo Moreno, der med en imponerende evne til at begejstre publikum har sunget sig længere og længere ind i hjerterne hos musikelskere landet over.

 

Hele herligheden får ekstra kulør, når vi igen spiller medleyet Absolute Copenhagen Phil med musikalske smagsprøver fra kommende koncerter – et medley, hvor musikerne selv har været i gang med saksen for at klippe noder fra hinanden og sætte dem sammen til et helt nyt potpourri. Og mon ikke også der bliver tid til overraskelser og musikalsk fis, når det klassiske orkester med Asmussen og Moreno i front fyrer hele det store musikalske festfyrværkeri af. Det bliver ren ”Phil-good”.”

 

Nytårskoncerten plejer at være et meget populært og velbesøgt tilbud til kommunens borgere. Vanen tro foreslåes det vanlige traktemant med champagne og juice serveret for publikum i pausen og ligeledes udendørs servering af kaffe/the til det ventende publikum inden dørene åbnes.

 

Copenhagen Phil leverer pressemateriale og plakater i begyndelse af december, hvorefter Fredensborg Kommune udsender pressemeddelelse.

 

Økonomi

Økonomien for koncerten fungerer således, at arrangøren, Fredensborg Kommune, betaler for udgifterne ved afholdelse koncerten. Copenhagen Phil refunderer dog 4.000 kr. af udgifterne. Herefter beholder arrangøren 40 pct. af billetindtægterne ekskl. moms til at dække visse udgifter.

 

Billetprisen planlægges til 100 kr. pr. stk med gratis adgang for børn og unge under 18 år.

Der forventes 500 solgte billetter.

 

Budgettet ser derfor således ud:

Indtægter
Billetsalg 500 á 100 kr. stk.

Arrangørandel af indtægten

Kr.
50.000
16.000

Udgifter
Stoletransport v/ Park og Vej
Forplejning af publikum, orkester, dirigent osv.
NKK-hallen – stoleopstilling/nedtagning
Blomster og udsmykning


6.000
17.000
5.000
1.200

Udgifter i alt

29.200

Resultat
Arrangørandel af indtægt
Udgifter

Resultat


16.000
29.200

- 13.200

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at ansøgningen om tilskud til afholdelse af nytårskoncerten lever op til retningslinjene, samt at nytårskoncerten med Copenhagen Phil er en tradition, der er yderst populær.

 

Administrationen indstiller derfor, at der bevilges et tilskud på 13.200 kr. fra Kulturpuljen 2019 til afholdelse af nytårskoncert med Copenhagen Phil i januar 2019. 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjere for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget er bidragsyder.

 

Indstilling

At der bevilges 12.200 kr. fra Kulturpuljen 2019 til afholdelse af Nytårskoncert 2019 med Copenhagen Phil.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Der er en fejl i indstillingen, der skulle have stået kr. 13.200 kr., som det fremgår af sagen.

 

Taget til efterretning.