Nr.170 - Forsikring af foreninger i Fredensborg Kommunes kulturhuse og lokaler

Sagsnr.: 18/31439

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der orienteres om retningslinjer for forsikring af foreningers udstyr og ejendele ved brug af kommunale lokaler og kulturhuse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget har efterspurgt en orientering om, hvordan f.eks. kunstforeninger er forsikret, når de udstiller i kommunens kulturhuse eller når en teaterforening opsætter kulisser og lyd- og lysudstyr i forbindelse med en forestilling.

 

I henhold til Kommunalfuldmagten og Styrelsesloven må en kommune ikke forsikre tredjemands ejendom. Det vil sige, at når en kunstforening eller enkeltperson udstiller kunstværker i et kommunalt kulturhus, skal det pågældende forening selv sørge for at forsikre sine værker imod hærværk, tyveri og lignende.

 

Det samme gælder, når det udstilles i lokalerne på Humlebæk og Fredensborg Biblioteker. Her fremgår det af retningslinjerne for lån af disse lokaler:

 

”Hvis udstillingen er i kommunalt regi, er værkerne dækket af den kommunale forsikring.

 

Hvis foreninger eller enkeltpersoner låner kommunale lokaliteter, skal de selv tegne løsøreforsikring for de udstillede værker.”

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

15. Livet på land

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Taget til efterretning.