Nr.168 - Evaluering af litteraturarrangementer 2018

Sagsnr.: 18/824

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Evaluering af de tre afholdte litteraturarrangementer i 2018 fremlægges til orientering. Samtidig skal Kulturudvalget tage stilling til, om der skal afholdes litteraturarrangementer igen i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Kulturudvalget besluttede på udvalgsmødet den 31. januar 2018, at der skulle afholdes 3 litteraturarrangementer i Fredensborg Kommune i løbet af 2018. Temaet for litteraturarrangementerne skulle være ”anmelderdarlings”, hvor tre anmelderoste og bogaktuelle forfattere skulle bookes til arrangementerne. Kulturudvalget fastsatte en billetpris på 50 kr. per billet, der skulle motivere borgerne til at møde op til arrangementerne.

 

Arrangementerne i 2018 er andet år, hvor Kulturudvalget afholder litteraturarrangementer i Fredensborg Kommune. I efteråret 2017 blev der afholdt fire forfatterarrangementer med henholdsvis Christina Hesselholdt, Leif Davidsen, Tom Buk-Swienty og Anna Grue. Der blev bevilget et tilskud på 84.000 kr. fra Kulturpuljen 2017 til de fire forfatteraftener, hvor den reelle udgift blev 70.036 kr. Arrangementerne var gratis, der var derfor ingen indtægt i form af solgte billetter.

 

Evaluering

Der blev i 2018 afholdte følgende litteraturarrangementer:

 

Dato

 

Forfatter

 

Sted

 

Solgte billetter

Antal fremmødte

7/5

Leonora Christina Skov

Humlebæk Bibliotek

92

92

1/10

Helle Helle

Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio

74

67

5/11

Kim Leine

Egedal byens hus

100

99

 

Litteraturarrangementerne oplevedes generelt som succesfulde og modtog stor ros fra de fremmødte. Der var udsolgt til arrangementerne med Leonora Christina Skov og Kim Leine, mens der var et flot fremmøde til arrangementet med Helle Helle.

 

I planlægningen af datoerne for arrangementerne blev der taget hensyn til, at litteraturarrangementerne skulle afholdes udenfor ferier og helligdage, allerede planlagte arrangementer på Fredensborg Bibliotekerne, litteraturfestivaler i de omkringliggende kommuner og andre fastlagte arrangementer i kommunen.

 

Annoncering

Der er blevet udsendt pressemeddelelser, borgerinformation, indrykket annonce i Uge-Nyt, opsat plakater og uddelt flyers på Fredensborg Kommunes biblioteker.

 

Regnskab

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Forfatterhonorar, Leonora Christina Skov

 

13.000

Forfatterhonorar, Helle Helle

13.370

Forfatterhonorar, Kim Leine

17.294

Forplejning

2.471

Annoncering

1.353

Personaletimer fra Fredensborg Bibliotekerne

 

10.000

Udgifter i alt

57.488

Indtægter

Beløb (kr.)

Billetindtægter

12.522

Indtægter i alt

12.522

Konsekvens for Kulturpuljen 2018

44.966

 


Kulturudvalget besluttede, at arrangementerne skulle afholdes i tæt samarbejde med Fredensborg Bibliotekerne, og at der derfor skulle afsættes midler til cirka 40 personaletimer til booking, afvikling og markedsføring af arrangementerne.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der vil blive udarbejdet en sag til et kommende Kulturudvalgsmøde med forslag til tema, rammer og økonomi for litteraturarrangementer i 2019, hvis udvalget ønsker dette.

 

Administrationen anbefaler, at man ved eventuelt kommende litteraturarrangementer fastholder en billetpris på 50 kr. for at motivere borgerne til at møde op til arrangementerne, at der bookes anmelderroste og bogaktuelle forfattere, der kan trække et stort publikum samt at arrangementerne afholdes fordelt på hele året, i perioder hvor der er færre konkurrerende litteraturtilbud.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.
  2. At det besluttes, om der skal afholdes litteraturarrangementer i 2019.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Ad 1 taget til efterretning.

 

Ad 2 administrationens indstilling godkendt med afholdelse af 3 litteraturarrangementer i 2019.