Nr.167 - Godkendelse af Kulturudvalgets arbejdsgrundlag

Sagsnr.: 18/8155

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Henover en række temadrøftelser har Kulturudvalget drøftet pejlemærker for kulturen i Fredensborg Kommune. På dette møde fremlægges det endelige arbejdsredskab ”Kulturudvalgets arbejdsgrundlag” til drøftelse og godkendelse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På de sidste møder har Kulturudvalget drøftet forskellige kulturstrategiske temaer med udgangspunkt i dels Byrådets arbejdsgrundlag og Fredensborg Kommunes Kulturstrategi.

 

Drøftelserne har resulteret i ”Kulturudvalgets arbejdsgrundlag”, som fremlægges til endelig godkendelse på dette møde.

”Kulturudvalgets arbejdsgrundlag” er vedhæftet denne sag som bilag. (bilag 1)

 

”Kulturudvalgets arbejdsgrundlag” er delt op i følgende temaer: 
 

  • Et aktivt kultur- og fritidsliv er også sundhed
  • Kulturarven er vores fælles historie
  • Kunst og kultur i det offentlige rum
  • Børne- og ungekultur
  • Det frivillige kulturliv

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

15. Livet på land

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

 

Kompetence

Byrådet

 

 

Indstilling

  1. At det overfor Byrådet anbefales, at ”Kulturudvalgets arbejdsgrundlag” godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Kulturudvalgets arbejdsgrundlag vil danne ramme for den fremtidige politik for ”Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd”. Kulturudvalget godkender kulturudvalgets arbejdsgrundlag og sender sagen til orientering i Byrådet.

Henvendelse fra Seniorrådet og Kulturelt Samråd indgik i behandlingen.