Nr.166 - Godkendelse af dagsorden

Charlotte Bie (I)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 05-12-2018

Dagsorden godkendt.