Nr.117 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling og økonomi

Arrangement for Fritidslivet i september 2018

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde d. 24. april 2018 at afholde et arrangement for fritidslivet med temaet kultur og sundhed.

Derfor er en arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget ved at planlægge et arrangement for hele fritidslivet i Fredensborg Kommune, dvs. også kulturlivet. Kulturudvalget vil løbende blive orienteret og inviteret til det pågældende arrangement, som afholdes i efteråret.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Administrationen orienterede om:

Indvielse af Byens Hus, Egedal, 16. august 2018 som var velbesøgt.

Fredensborg-Humlebæks Lokalhistoriske Forening har fremsendt nogle eksemplarer af udgivelsen ”Dageløkke Landsby – historier og erindringer gennem 300 år.