Nr.116 - Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.