Nr.115 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der behandles ansøgninger til Kulturpuljen på alle udvalgsmøder.

Kulturpuljen har løbende ansøgningsfrist, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende. En opdateret status på Kulturpuljen vil også blive fremlagt til orientering på alle udvalgsmøder.

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgsmøder:


11. september
Drøftelse af kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)

Pejlemærker for fremtidens Biblioteker (beslutning)

Kulturpris 2018 – udpegning af vinder (beslutning)

Årets Motiv 2018 (beslutning)

Kulturkonference 2018 (beslutning)

Forslag til nye vedtægter for Fredensborg Musikskole (beslutning)

 

11. oktober
Drøftelse af kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)

Driftsaftale med Nivaagaards Malerisamling (beslutning)
Kulturpakker (beslutning)

Fejring af Danmarks Befrielse 2019 (beslutning)

Sangcenter Nordsjælland – status (orientering)
 

13. november og fremover
Driftsaftale med Nivaagaard Teglværks Ringovn (beslutning)
Driftsaftale med Fredensborg Lokalhistoriske Museum (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget ønsker at møderne afholdes eksternt hver anden gang.