Nr.114 - Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2019 - KU

Sagsnr.: 18/15852

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene 2019. Kulturudvalget skal alene tage stilling til forslag til egne mødedatoer.

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart kl. 17:30.

 

Torsdag den 17. januar 2019

Onsdag den 6. februar 2019

Mandag den 11. marts 2019

Mandag den 8. april 2019

Mandag den 13. maj 2019

Torsdag den 6. juni 2019

Tirsdag den 20. august 2019

Tirsdag den 10. september 2019

Torsdag den 10. oktober 2019

Tirsdag den 12. november 2019

Onsdag den 4. december 2019

 

Øvrige møder i komitéer, råd, mm., vil blive tilføjet kalenderen, når mødedatoerne er offentliggjorte.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Nr. 8, Anstændige jobs og Økonomisk vækst.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på www.fredensborg.dk

Indstilling

  1. At forslag til mødekalender godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Administrationens indstilling godkendt. Udvalget ønsker en fast ugedag for afholdelse af  møder. Udvalgets starttidspunkt blev fastsat til kl. 17.00.